1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. TKDK Sarıkamış’ta toplandı
TKDK Sarıkamış’ta toplandı

TKDK Sarıkamış’ta toplandı

Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kars İl Koordinatörlüğü tanıtım toplantısı yapıldı.

A+A-

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı sağlamak amacıyla 20 ilde kurulan ve aralarında Kars’ın da bulunduğu TKDK tanıtım ve koordinasyon toplantısı Halk Eğitim Merkezi salonunda yapıldı.

 

Toplantı; Saygı duruşu ve İstiklal Marsının okunmasıyla başladı. Ardından katılımcılara TKDK’nın tanıtım filmi izletildi.

 

Kars için büyük kazanımlar sağlayacak olan TKDK’nın çalışmaları ve hedeflediği projeler için düzenlenen tanıtım toplantısında; verilecek olan tarımsal hibe programları ile ilgili çiftçinin ve Sarıkamışlıların yatırıma yönelmeleri istendi.

 

Daha sonra; TKDK Yerinde Kontrol Birimi Uzmanı Esra Nur Solmaz bir sunum yaptı.

 

Esra Nur Solmaz sunumunda, TKDK’nın, Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve özel bütçeli bir kurum olarak 5648 sayılı kanunla 2007 yılında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak kurulduğunu söyledi.

 

TKDK’nın amacının; Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek olduğunu da belirten Solmaz, “Merkezi Ankara’da olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, hali hazırda 20 ilde teşkilatlanmıştır. İllerin seçiminde gayrisafi yurtiçi hasıla değerleri, göç oranları, tarım sektörü ve kırsal alan potansiyelleri göz önünde bulundurulmuştur.” diye konuştu.

 

Soru-Cevap şeklinde devam eden toplantı da, TKDK Kars İl Koordinatörü Mustafa Bozkurt bir konuşma yaptı.

 

TKDK Kars İl Koordinatörü Mustafa Bozkurt, Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelerin katılıma yönelik hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla oluşturulan Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturulduğunu söyledi.

 

TKDK Kars İl Koordinatörü Bozkurt; “Bu kapsamda, aday ülkeler ve potansiyel aday ülkelere, üyelik yolunda Avrupa Birliği standartlarına, politikalarına ve AB müktesebatına uyum çalışmaları konusunda mali destek sağlanacaktır. Bu aracın beş bileşeni vardır ve Türkiye, bir aday ülke olarak Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) bütün bileşenlerinden yararlanma hakkına sahiptir. IPA’nın beşinci bileşeni olan Kırsal Kalkınma (IPARD); Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması için uyum hazırlıklarını ve politika geliştirilmesini desteklemekte ve ayrıca, tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir adaptasyonuna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır” dedi.

 

TKDK Kars İl Koordinatörü Mustafa Bozkurt da, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (IPARD Ajansı) ve İl Koordinatörlükleri 18 Mayıs 2007 tarih ve 5648 sayılı Kanunla kurulmuştur. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 04/05/2007 tarih ve 5648 sayılı kanun ile kurulmuş olup Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşudur. Merkez teşkilatı ve taşrada 20 İl Koordinatörlüğünden oluşmaktadır. Avrupa Birliği 2007-2013 yıllarını kapsayan dönemde aday ülkelere Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) vasıtasıyla destek sağlayacaktır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, “Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı” kapsamında 2007-2013 yılları için faydalanıcılara kullandırılacak hibe desteği miktarı 873,9 milyon Avro’dur” diye konuştu.

 

Bozkurt ayrıca, “Kars’ta Süt üreten Tarımsal İşletmeler, Et Üreten Tarımsal İşletmeleri, Üretici Gruplarının Kurulmasına Destek Sağlanması, Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi, Arıcılık, Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi ve Kırsal Turizm gibi projeler IPARD kapsamından yararlanacak.

 

TKDK Kars İl Koordinatörlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun taşra teşkilatında yer almaktadır. Proje Başvuru Yönetimi Birimi, Yerinde Kontrol Birimi, Ödeme Talep İşlemleri Birimi ve Destek Hizmetleri Birimi olmak üzere 4 birimde faaliyet göstermektedir. Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nın1 İl Koordinatörü, 21 Uzman ve 5 Destek Personeli olmak üzere toplam 27 çalışanı bulunuyor.” şeklinde bilgi verdi.

 

Toplantıya; TKDK Kars İl Koordinatörü Mustafa Bozkurt, Ödeme Talep Uzmanı Tunahan Dumanlı, Yerinde Kontrol Birim Amiri Birol Bayraktar, Kıdemli Yerinde Kontrol Uzmanı Azize Kara, Kıdemli Başvuru Kabul Uzmanı Serap Dönmez, Kıdemli Ödeme Talep Uzmanı Berkay Çelik, Yerinde Kontrol Birim Uzmanları Gökhan Kahveci ve Esra Nur Solmaz, Başvuru Kabul Uzmanı Ayten Savran, Başvuru Kayıt Görevlisi Gülşan Karadağ, Arşiv Görevlisi Yıldız Köse, Sarıkamış İlçe Tarım Müdür vekili Özgür Taşkın, İlçe Tarım Personelleri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

 

DESTEKLENECEK YATIRIM ALANLARI

IPARD Programının birinci aşamasında yer alan toplam on bir yatırım alanından sekiz tanesi Kars’ta uygulanacaktır.

KARS İLİNDE UYGULANAN TEDBİRLER

Tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması ve topluluk standartlarına ulaştırılmasına

yönelik yatırımlar:

1-Süt üreten tarımsal işletmeler

2-Et üreten tarımsal işletmeler (Kırmızı)

ÜRETİCİ GRUPLARININ KURULMASINA DESTEK

Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının yeniden yapılandırılmasına ve topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar

1-Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

2-Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması (Kırmızı)

KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

1-Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

2-Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi

3-Kırsal turizm

Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Yönelik Yatırımlar

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bireysel ya da şirket adına başvurular kabul edilecektir.

-Ulusal Çiftçi Kayıt, Hayvan Kayıt ve Ulusal Vergi Sistemlerine kayıtlı tarımsal işletmelerdir,

-Sözleşme imzalandığında 66 yaşından gün almamış olmalıdır,

-Tarım ya da ilgili bir uzmanlık dalında yetenek ve yeterliliğini kanıtlamalıdır.

-Tüzel kişiliklerde, üst yönetici kademesinden en az bir daimi çalışanı; tarım ya da ilgili bir uzmanlık dalında mesleki yetenek ve yeterliliğini kanıtlamalıdır.

Yardım Oranı; Faydalanıcı katkısı yüzde 50, AB katkısı yüzde 37,5 ve TC katkısı yüzde 12,5’dir.

YARDIM ORANI

-Destek kararı alındığında 40 yaşın altında olan genç çiftçiler tarafından işletilen tarımsal işletmelere yatırımlar için yüzde 55,

-Dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere yatırımlar için %60,

-Destek kararı alındığında 40 yaşın altında olan genç çiftçiler tarafından işletilen dağlık alanlardaki tarım işletmelerine yatırımlar için %65.

SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER

İŞLETME;

-Kırsal alanda yer almalıdır,

-En az 10, en fazla 100 baş süt ineğine sahip olmalıdır,

-7–9 baş süt ineğine sahip olanlar, yatırımın sonunda en az 10 baş süt ineğine sahip olacağını taahhüt etmelidir,

-En az 50, en fazla 300 baş süt veren koyuna ve/veya keçiye sahip olmalıdır,

Yatırım Miktarı;

-En az: 15.000 €

-En fazla: 1.000.000 €

ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER

İŞLETME;

-Kırsal alanda yer almalıdır,

-En az 30, en fazla 250 baş sığıra sahip olmalıdır,

-En az 100, en fazla 300 baş koyun ve/veya keçiye sahip olmalıdır

YATIRIM MİKTARI;

-En az: 20.000 €

-En fazla: 1.000.000 €

ÜRETİCİ GRUPLARININ KURULMASINA DESTEK

KİMLER BAŞVURABİLİR?

-25 Şubat 2008 tarihinden önce kurulmuş üretici grupları ile mesleki ya da meslekler arası örgütler bu destekten yararlanamaz.

Sektörler; Çiçekçilik, Tıbbi Bitkiler, Süt, Kırmızı Et, Bal, Mantar Dahil Sebze, Kanatlı Hayvan, Balıkçılık ve Yumurtacılık.

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR

KİMLER BAŞVURABİLİR?

FAYDALANICILAR;

-Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı tarımsal işletmelerdir,

-Sözleşme imzalandığında 66 yaşından gün almamış olmalıdır,

-Gıda Kanunu ve/veya Belediye Kanunu’nda belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır.

-Tarım yada ilgili bir uzmanlık dalında yetenek ve yeterliliğini kanıtlamalıdır.

-Tüzel kişiliklerde, üst yönetici kademesinden en az bir daimi çalışanı; tarım ya da ilgili bir uzmanlık dalında mesleki yetenek ve yeterliliğini kanıtlamalıdır.

-İşletmede 250’den az kişi istihdam edilmeli ve yıllık ciro veya bilanço 25 milyon TL’yi aşmamalıdır.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

İŞLETME;

-Günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

-Günlük 10 ton kurulu işleme kapasitesinden az kapasitesi olan işletmenin, yatırımın sonunda günlük en az 10 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olacağını kanıtlaması gerekir.

SÜT TOPLAYAN ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ;

-Günlük en az 10 ton en fazla 70 ton süt toplama kapasitesine sahip olmalıdır.

-Kooperatifler Kanunu, Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ya da Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu’na göre kurulmuş olmalıdır.

-Bir yıldan daha fazla süre mevcut ve faaliyette olmalıdır.

YATIRIM MİKTARI

-Süt işleme tesisleri

-En az 50.000 Euro

-En fazla 3.000.000 Euro

-Süt toplayan üretici örgütleri

-En az 25.000 Euro

-En fazla 1.000.000 Euro

ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

-Sıfırdan kesimhanelerin kurulması desteklenecektir.

-Et işleme tesisi ise;

GÜNLÜK EN AZ 0.5 TON, EN FAZLA 5 TON KURULU İŞLEME KAPASİTESİNE SAHİP OLMALIDIR.

YATIRIM MİKTARI;

-En az: 30.000 Euro

-En fazla: 3.000.000 Euro

KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

KİMLER BAŞVURABİLİR?

-Sözleşme imzalandığında 66 yaşından gün almamış olmalısınız.

-Tarım ya da ilgili bir uzmanlık dalında yetenek ve yeterliliğinizi kanıtlamalısınız (60 saatlik TEDGEM eğitimi gibi…).

-Tüzel kişiliklerde, üst yönetici kademesinden en az bir daimi çalışanı; tarım ya da ilgili bir uzmanlık dalında mesleki yetenek ve yeterliliğini kanıtlamalıdır.

-Bundan sonra anlatacağımız konuların tamamı için, işletmenizde en fazla 9 kişi çalıştırabileceksiniz.

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

-Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmalısınız. (Gerçek bir kişi olması durumunda çiftçinin hanehalkından olduğuna dair TÜİK’in Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olunması yeterlidir.)

-Arıcılık söz konusu olduğunda, proje kapsamında faydalanıcı, en az 50, en fazla 200 kovana sahip olmalıdır,

-Süs bitkileri yetiştiriciliği söz konusu olduğunda, proje kapsamındaki sera büyüklüğü en fazla 0.2 ha, açık alan üretiminin büyüklüğü ise en fazla 1 ha olmalıdır,

-Gıda Kanunu Belediye Kanunu hükümlerine uygun olarak üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır,

-Kraliçe arı üretimi için lisansa sahip olmak gerekir.

YATIRIM MİKTARI;

-En az: 10.000 Euro

-En fazla: 250.000 Euro

YEREL ÜRÜNLER VE MİKRO İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ

-IPARD Programı’nda belirlenen yerel gıda ürünleri ya da el sanatları listesindeki konularda faaliyet göstermelidir.

-Gıda Kanunu ve/veya Belediye Kanunu’nda belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır.

-Perakende düzeyinde yapılan yatırımlar destek kapsamı dışındadır.

YEREL ÜRÜNLER VE MİKRO İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ

KARS İÇİN YEREL ÜRÜNLER:

Kaşar Peyniri ve Çeçil Peyniri

YATIRIM MİKTARI;

-En az: 10.000 Euro

-En fazla: 250.000 Euro

KIRSAL TURİZM

-Çiftlik turizminin geliştirilmesi söz konusuysa başvuru sahibi, Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmalıdır. (Gerçek bir kişi olması durumunda çiftçinin hanehalkından olduğuna dair TÜİK’in Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olunması yeterlidir.)

 

-Faydalanıcı, Turizm Tesislerinin Ruhsatlandırılması ve Nitelikleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerekli sertifikalara sahip olmalıdır,

-Faydalanıcı, Gıda Kanunu ve/veya gereken durumlarda, Belediye Kanunu hükümlerine uygun olarak üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır,

-Konaklama tesisleri yatırım sonunda en fazla 15 yatak kapasitesine (çift/tek) sahip olmalıdır.

YATIRIM MİKTARI;

-En az: 15.000 Euro

-En fazla: 400.000 Euro

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.