1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Rektör Güven'in Tekzibi
Rektör Güvenin Tekzibi

Rektör Güven'in Tekzibi

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abamüslüm Güven'in Tekzibi...

A+A-

İHTARNAMEDİR

 

İHTAR EDEN                    :

Prof. Dr.Abamüslüm GÜVEN, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü KARS

 

MUHATAP                        :

Hüryurt Gazetesi Sorumlu Müdürlüğü, Hüryurt gazetecilik ve Matbaacılık,Yusufpaşa Mahallesi Küçük Kazım bey caddesi no: 13 KARS

 

İHTAR KONUSU              :

 

22.09.2010 tarihinde gazetenizde yayınlanan "Rektör Yalnız Kaldı" başlığıyla verilen haberde yer alan yazı açıkça "şeref ve haysiyetimi rencide edici' , “verilen haberin yalan haber niteliğinde olması” ,“Kişilik haklarıma saldırı niteliği" taşıması nedeniyle, Basın Kanunun 14.Maddesine göre cevap ve düzeltme hakkımı (Tekzip) kullanarak ekte söz konusu törende yaptığım konuşmanın tam metnini sunuyorum.

 

Sunduğum metnin 3 gün içerisinde gazetenizin aynı sütununda ve aynı şekilde yayınlanması, aksi halde Basın Kanununda ve genel düzenlemelerde yer alan yasal haklarıma göre hakkınızda Kars Sulh Ceza Mahkemesinde dava açacağımı, bu davranışınızdan dolayı uğradığım manevi zararın giderilmesi için açacağım davayı şimdilik saklı tuttuğuma dair ihtardan ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR             :

 

Gazeteniz      aracılığıyla     22.09.2010      tarihinde Üniversitemizin açılışı nedeniyle yapmış olduğum konuşma haber yapılmıştır.

 

Yaptığınız   haber   basın   ahlakıyla   bağdaşmamakla   birlikte içerisinde kişisel haklarımı rencide eden, yalan haber niteliği taşıyan ve açıkça beni hedef alan bir İçerikle sunulmuştur. Öncelikle ekte sunduğum konuşma metnine göre Sizin yayınladığınız haber yalan niteliği taşımaktadır.Varsa bu konuşma İle ilgili ses kaydının tarafıma iletilmesini istiyorum.

 

Yaptığım konuşmada ne hükümet ne ödeneksizlik ve ne de suçlama vardır, ancak yaptığınız haberde açıkladığım somut olaylar bir yakınma gibi yayınlanmıştır. Basının temel görevi, insanlara çevrelerinde gelişen olayları en kısa zamanda ve doğru, bir şekilde iletmektir. Konuşmamın editoryal süreç İçinde değişikliğe uğradığı kesindir, ancak bunun hangi amaçla yapıldığını anlamış değilim.

 

Verdiğiniz haberde, "10.Cumhurbaşkanı tarafından 4.sırada yer almasına rağmen atanan" denmesinin yaptığım konuşmayla,habercilik anlayışıyla ve haber niteliğiyle ne ilgisinin olduğunu anlayamadım. Bu olsa olsa hakaret etmek ve ne anlama geldiğini bilmediğim başka amaçlarla yazılabilir.

 

Eşi ile birlikte adeta yalnız kaldı cümlesinin bir açılışı anlatan haberle nasıl bir İlgisinin olduğunu da anlayamadım. Yapılan tören konukların ve davetlilerin katıldığı bir açılış törenidir. Burada sanki salonda yalnız eşim ve ben varmışım gibi bir tablonun çizilmesini de anlayamadım. Bu olsa olsa kasıtlı olarak rencide amacı ile yazılan bir yazı olabilir.

 

Haber niteliği taşımayan ve ailemle beni de rencide eden bu haberinizi şiddetle reddediyorum.

 

Üniversitenin kurulduğu günden bu yana gelen sorunları ve Benim yaptığım işler ortadadır ve zaman zaman Sizin gazeteniz de de yaptığımız işler haber yapılmıştır. Benim görev yaptığım dönemde hiçbir sorun olmadığı gibi var olan sorunlar büyük bir hızla çözülmüştür.Hiç bir sorun yumak haline gelmemiştir.Yıllarca bekleyen Tıp Fakültesi birkaç gün sonra hizmete girme aşamasına getirilmiştir.

 

SONUÇ :

 

Yukanda yazdığım nedenlerle  yalan haber niteliği taşıyan 22.09.2010 tarihli haberinizi tekzip ediyorum ve ekte sunduğum gerçek konuşma metninin aynı sütunlarda yayınlanmasını istiyorum.

 

3 gün içerisinde cevap ve düzeltme hakkımın yayınlanmayarak ihlal edilmesi durumunda konuyu hukuka intikal ettireceğimi ve haklarımı hukuk yoluyla arayacağımı ihtaren bildiririm.

 

 

 

 

  İHTAR EDEN  

 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN    

 

 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ

KONUŞMA METNİ

 

Prof. Dr. Abamüslüm GÜVEN

Rektör

 

Sayın Valim, Sayın Tugay Komutanım

Sayın Belediye Başkan Vekilim,

Sayın Cumhuriyet Başsavcım,

Değerli Akademik ve İdari personelimiz,

Saygıdeğer Anne ve Babalar,

Değerli Konuklar ve Sevgili Öğrenciler,

Basınımızın Değerli Temsilcileri.

 

2010-2011 akademik yılı açılış törene katılarak bizleri ve öğrencilerimizi bu mutlu günümüzde onurlandırdığınız için hepinize hoş geldiniz diyor, şahsım ve üniversitem adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

 

 Sayın Valim, Saygıdeğer konuklar,

Toplumların, gelişmesinde, kalkınmasında ve refah içerisinde yaşamasında en önemli etkenin insan gücünün olduğunu ve bunun da en önemli kaynağını üniversitelerin oluşturduğunu biliyoruz. Eğitim milletlerin bağımsız yaşayabilmeleri, kalkınıp güçlenmeleri bakımından hayatî önem taşır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e göre, "eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır, ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder".

Bu bağlamda Üniversitemiz bilimi ve araştırmayı öne çıkaran,  öğrenci odaklı anlayış, performans ve liyakat ilkesiyle yönetilen ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincinde bir üniversitedir. Hiçbir alanı ihmal etmeden yerel dinamizmi geliştirerek, ulusal ve evrensel değerlerle buluştururken, özellikle  Kafkasya Cumhuriyetleri ile ülkemiz arasında bilim ve kültür alanında bir köprü oluşturmaktır. Bunun yanı sıra, ülke hayvancılığında önemli bir potansiyele sahip olan bölgemizde, hayvancılığın uluslararası standartlara ulaştırılmasında öncü bir rol üstlenmektedir. Ayrıca coğrafi yakınlığı kullanarak Kafkasların Sağlık Merkezi olma iddiasını da sürdüreceğimizi bildirmek isterim.

Biz bütün bunları gerçekleştirirken toplumsal sorumluluklarının bilincinde, akademik çalışmalarında niteliği önemseyen, disiplinler arası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, üretkenliği ve yaratıcı düşünceyi destekleyen bir ortam oluşturmak ve bunu sürekli kılacak kültürü yerleştirme gayreti içinde olduk. 

Sayın Valim, Saygıdeğer konuklar,

 İzninizle şimdi sizlere üniversitemiz hakkında bilgiler sunmak istiyorum.

Henüz 18 yıllık bir geçmişe sahip olan genç bir üniversiteyiz. Üniversitemizde 5 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 5 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 8 araştırma ve uygulama merkezi ile 3 enstitü bulunmaktadır. Tıp fakültemizin öğrencilerinin intörnleri ilimizde diğerleri Atatürk üniversitesinde eğitim öğretimlerine devam etmektedir. Üniversitemize bu yıl toplam öğrenci sayımız 13.500  civarında olacaktır. Öğrencinin yaklaşık 2200’ü iki ilçemizde kalan kısmı ise il merkezinde eğitim öğretimine devam edecektir. 36’sı profesör, 505 öğretim elemanının görev yaptığı üniversitemizde toplam 453’de idari personel çalışmaktadır.  Ayrıca 136 kişi de  hizmet satın alınmak suretiyle çalıştırılan personel bulunmaktadır.

Saygıdeğer konuklar, bizler idari ve akademik tüm birimler el ele vererek üniversitemizi her geçen gün geliştirip, büyütüyoruz, adeta yeniden inşa ediyoruz.  Bir taraftan alt yapı çalışmalarımız sürerken diğer taraftan da eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bu amaçla gerek laboratuar ve kütüphane, gerekse eğitim ve öğretimin tamamlayıcı unsurları olarak gördüğümüz sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikler desteklenmekteyiz. Bu eğitim öğretim yılında  da Öğrenci kulüplerine yeni destekler verilecek, özel gün ve haftalarda ülkemizden konunun uzmanı tanınmış bilim adamları davet edilerek öğrencilerimizin yararlanması sağlanacaktır.

Eğitim-öğretim kadar önemli bir diğer konuda üniversitede yapılan araştırma sayısı ve kalitesidir. Üniversitelerin akademik düzeylerinin nitelik açısından değerlendirilmesinin en önemli ölçüt uluslararası kabul gören dergilerde yayınlanan ve öğretim üyesi başına düşen yayın sayısıdır. Bu sıralamada üniversitemiz üstün bir başarı göstererek üst sıralarda olduğunu belirtmek isterim.

 Ayrıca 2009 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileri ikinci, Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencilerinin de Türkiye birinciliği almışlardır.

Ülkemizin dört bir yanında yapılan bilimsel, sosyal kültürel ve sportif aktivitelerde Öğrencilerimiz üniversitemizi başarıyla temsil etmişlerdir. Yarışmalarda aldığımız Türkiye birincilikleri ve uluslar arası dereceler bizlere gurur vermiştir.

Üniversitelerin akademik düzeyinin değerlendirilmesinde kütüphane hizmetlerinin son derece önemli olduğu bilincinden hareketle kütüphanemizin çalışma alanlarını genişletip, çağın gereklerine uygun donanım sağlayarak, yüksek standartlara ulaştırdık. Yaşamakta olduğumuz bilgi ve iletişim çağına uygun olarak kütüphanecilik hizmetlerine çok büyük oranda elektronik ortamında yapılmaya başlanmış ve bu konuda çok önemli gelişmeler sağlanmış ve kısa sürede internet üzerinden tam metin ulaşılabilen dergi sayısı, 10.000’in üzerine çıkarılmıştır.  

Saygıdeğer konuklar, geride bıraktığımız eğitim-öğretim yılında Eğitim-öğretimin tamamlayıcı unsurları olarak gördüğümüz Uluslararası ve ulusal sempozyum, kongre, konferans ve panellerle üniversitelerimizin başında yer aldık.

Ayrıca Üniversitemiz tarafından başlatılan Bakü Devlet Üniversitesi, Tiflis Devlet Üniversitesi, Nahcivan Devlet Üniversitesi ve Ahıska Devlet   Üniversitemizin katılımlarıyla Bakü, Tiflis, Kars demiryolu üzerinde bulunan 5 üniversite  üniversitemizin ev sahipliğini yaptığı "II. Kafkas Üniversite Oyunları" 18. Bahar Şenliği Etkinlikleri kapsamında ilimizde yapılmıştır. Özellikle belirtilen üniversiteler başta olmak üzere Avrupa ve ABD’deki saygın üniversitelerle bilimsel ve kültürel işbirliklerimiz artarak devam edecektir.

Sayın Valim, saygıdeğer konuklar, ülkemizde üniversite sayısı her geçen gün artmaktadır. Artan üniversite sayısı üniversiteler arasında bir rekabeti de getirmiştir. Eğitim-öğretim kaliteniz, öğrencilere sunduğunuz hizmetler ve mezunlarınızın durumu üniversitemizin geleceğini direkt olarak etkileyecektir. Üniversitemiz bu gerçekleri önceden görerek pozisyon aldığını bildirmek isterim. Ancak öğrencilere sunulan hizmetler konusunda yerel yönetimlere de önemli sorumluluklar düştüğü de bir gerçektir.

Sayın Konuklar,

·        Devletimizin kurumumuza vermiş olduğu ödenekler, üniversitemizde devam etmekte olan yatırımlara dengeli ve ihtiyaçlar çerçevesinde dağıtılmış, bunun sonucu olarak bir çok birim tamamlanmıştır ve çeşitli birimlerimizde çok sayıda büyük onarım projeleri yapılmıştır. Bu çerçevede,

·        Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi projesi yapılarak sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onurlandırlan bir temel atma töreni ile 23.07.2008 tarihinde başlamış ve şu anda inşaatı büyük bir hızla devam etmektedir. Hastanemizin Ekim 2010 da açılışı planlanmaktadır.

·        Tıp Fakültesi morfoloji binası projesi tamamlanarak inşaatı büyük bir hızla devam etmektedir.

·        Veteriner Fakültesi çiftlik-ahır projesi ve kampüs alt yapı projeleri tamamlanmıştır.

·        Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler bloku projesi yeniden revize edilerek tamamlanma aşamasındadır.

·        Üniversiteye yakışır bir kampüs oluşturabilmek için çalışmalar yoğunlaştırılmış, çevre düzenlemesi, kaldırım ve refuj yapımı çalışmaları hızlandırılmıştır. 

·        Beş bin kişi kapasiteli statyumun projesi tamamlanarak inşaatı büyük bir hızla devam etmektedir.

·        32 dairelik lojmanlar tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 32 dairelik dört blokluk yeni lojmanların tamamlanma aşamasındadır.

·        Yine eğitim ve üretim amaçlı Et-Süt Pilot Tesisi binası ve bir kısım donanımı tamamlanmıştır.

·        Kampüsün doğusunu batısına bağlayan yaklaşık 8 kilometrelik yol ve kaldırımları tamamlanıp hizmete sunulmuştur.

·        Et-süt pilot tesisinin hizmete sunulması, çiftliğin güçlendirilmesi ve klinikler ile Kafkas üniversitesi araştırma uygulama merkezinin güçlendirilmesi konusunda yaptığımız projeler DPT’ye sunulmuştur.

Saygıdeğer konuklar, yaklaşık 5000 dönüm olan Kafkas Üniversitesi merkez kampüsünün  bir kısmı,  birçok canlının yaşadığı çok önemli bir doğal bölgedir. Bu bölgede konunun uzmanlarınca 146 kuş türü tespit edilmiştir. Üniversitemizdeki bu doğal alanın bir biyolojik araştırma parkı, bir eko park haline getirilerek biyoçeşitlilik/ekolojik araştırmalar amaçlı doğal bir laboratuar oluşturulması için  Kuzey Doğa Derneği ve bilim adamı Prof.Dr. Ali DEMİRSOY’un da katkılarıyla yoğun çaba harcamaktayız. Umuyorum ki 3-4 yıl sonra ülkemizin en iyi, dünyanın da önemli eko parklarından birini burada oluşturacağız.

 Sayın Valim, Değerli konuklar,

Kars ve ülkemiz için üniversitemizin çok önemli olduğunu biliyoruz. Yatırımlarımızın ve öğrenci sayımızın artması ile Kars’ımızda sorun olarak gördüğümüz birçok sorunun kendiliğinden çözüleceğine inanıyoruz. Üniversitemizin büyümesi ile eğitim ve sağlık ile ilgili sorunlar en aza indirgenecek, ekonomik katkı artacak, sermaye kaçışı önlenecek, çeşitli alanlarda yeni istihdamlar yaratılacak ve hepsinden önemlisi eğitilmiş insan sayımız artacak ve şehrimizin sosyal olarak dünyaya açılımı sağlanacaktır. Üniversitemizin Kars ve çevresine bu günkü rakamlarla katkısı yıllık yaklaşık 140 milyonu geçmektedir.

 Sayın Valim,

 İzninizle üniversitemizin karşılaştığı bazı sorunları belirtmek isterim. Yukarıda arz etmiş olduğum gelişmelerin yanında, üniversitemizin elbetteki pek çok sorunu da vardır. Bu sorunlar ülkemizdeki diğer devlet üniversitelerinin yaşadığı sorunlardan çok da farklı değildir. Ancak ilimiz ve çevresel faktörler dikkate alındığında bu sorunların en ağır yaşandığı üniversitelerden olduğumuz gerçeği ortaya çıkmaktadır.

  Devamlı olarak büyümek durumunda olan üniversitelerimiz gerek fiziki mekanlar, gerekse laboratuarlar, kütüphane, spor tesisleri ve sosyal tesisler inşa etme yönünden kaynak sıkıntısı çekmektedir. Bu bağlamda üniversitelerin kaynak sorunlarının köklü bir çözüme kavuşturabilmesi için yerel yönetimlerin ve halkımızın da mutlaka katkıları sağlanmalıdır ve ayrıca üniversiteler her türlü tasarruf tedbirlerinin dışında tutulmalıdır.

İkinci önemli sorunumuz kadro ve personel yetersizliğidir. Yeni açılan üniversiteler özellikle bizim gibi öğretim üyesi açısından pek de cazip olmayan üniversitelerde ciddi kan kayıplarına neden olmaktadır. Yine personel yetersizliği temizlik ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde ciddi sıkıntılar doğurmaktadır.

İdari personel yetersizliği için kadro tahsis edilmesi, öğretim üyesi yetersizlikleri için birtakım özendirici tedbirlerin alınması, büyük şehirlerdeki yığılmaların ise, zorunlu hizmet, daha iyisi rotasyon sistemiyle ihtiyaç duyulan üniversitelere kaydırılması gereklidir.

Diğer önemli bir konu ise daha çok idari personel olmak üzere akademik personelin aldığı maaşlar konumlarına uygun yaşam düzeyini yakalamaktan çok uzaktır. Bu düşük ücretler özellikle Tıp fakültesi öğretim elemanlarını demoralize etmekte, farklı arayışlara yöneltmekte ve kaliteli insan gücünü üniversiteden uzaklaştırmaktadır. Üniversitelerimizin geleceği için bu duruma mutlaka bir çözüm bulunmalıdır.

İlimizde Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar ihtiyaca cevap verememektedir. Bu olanaklardan yararlanamayan öğrenciler marjinal grupların etkisine açık olmaktadır.

Barınma sorununun yanı sıra üniversitemizde yaşamakta olduğumuz ulaşım sorunundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Bu yıl merkezi yerleşkemizde 11.000 civarında öğrenci eğitim görecektir. Şehir merkezinden ya da yurttan yerleşkelerimize ulaşımının yapılması ve konu ile ilgili birimlerin harekete geçirilmesi gerekmektedir. Hizmet kalitesinin düşük ve zayıf olduğu konusunda öğrencilerimizden her geçen gün artan oranda şikayet almaktayız. Özellikle öğrencilerimizin ulaşımında çalışan insanların tavır ve davranış konusunda mutlaka eğitilmelerinin sağlanması bir zorunluluktur. 

 Saygıdeğer veliler,

 Canınızdan çok sevdiğiniz çocuklarınız binlerce öğrenciyi geride bırakalar ideallerini gerçekleştirmek için bugün burada emin ellerdeler. Ancak bu durum sizin sorumluluklarınızı azaltmıyor, aksine arttırmaktadır. Çocuğunuzun yükseköğretim hayatı boyunca onu yakından takip edin ve ona zaman ayırın ve bizlerle ilişkinizi lütfen kesmeyin. Çocuklarınızın sorumluluk sahibi, devletini ve milletini seven bireyler olarak yetişmesi için onlardan ilginizi esirgemeyin. Verdiğiniz emek ve özverili davranışlarınızdan dolayı sizleri kutluyorum.

 Değerli Öğretim elemanı arkadaşlarım,

Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinizde şimdiye kadar göstermiş olduğunuz üstün çabalarınızın bu yılda devam edeceğine tüm kalbimle inanıyorum. Üniversitemizde sizlerin katkılarınızla sağlanan huzur ve güvenin devamı için gerekli çabayı göstereceğinizden de eminim.

Değerli arkadaşlar, Her alanda olduğu gibi kadro dağılımında ihtiyaçlar dikkate alınarak zor durumdaki anabilim dallarına destek verilecek ve eğitim standartları yükseltilecektir. Ders dağılımlarda uzmanlık alanları dikkate alınacaktır. Bu yıl öncelikli olarak Öğretim üye ve elemanlarımızın yurt dışı tecrübelerini arttırmaları konusunda imkanlar ölçüsünde destekler sağlanacaktır. Yaptığınız araştırma projelerine bu yıl da üniversitemiz imkanları çerçevesinde azami ölçüde destek verilecektir.

Sevgili Öğrenciler;

Kurduğu Cumhuriyeti gençliğe emanet eden ve o gençlere ülkeyi çağdaş uygarlığın üzerine çıkarma onurunu veren Atatürk, gençliğin bu hedefe varabilmesinin de ancak nitelikli bir eğitimle olabileceğine inanmaktaydı.

Bu nedenle sorumluluklarınızı yerine getirebilmeniz için sizlerin iyi yetişmesi zorunludur. Daha işin başındasınız. Zamanı çok iyi değerlendirin ve hedefinizi büyük tutun. Plan ve programlarınızı şimdiden yapın ve her zaman uyanık olun. Sizleri şu veya bu şekilde yanına çekmeye çalışan zararlı faaliyetlere karşı uyanık olun. Unutmayınız ki sizler milletimizin bize emanetlerisiniz. Her türlü sorununuzla ilgileneceğimizden emin olun.           

Saygıdeğer Konuklar, Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler;

Bu düşünceler içerisinde sözlerime son verirken Üniversitemizin gelişmesine katkıda bulunan herkese, maddi katkılar sunan Sayın İsmail Aytemiz’e, Hayırsever Sayın Vasfiye Eriş’e, Kars Ardahan Iğdır kalkınma vakfı başkanı ve üyelerine ayrıca özveriyle çalışan akademik ve idari personelimize teşekkür ediyor üniversitemiz adına şükranlarımızı sunuyorum.

 2010-2011 eğitim-öğretim yılının Ülkemiz ve üniversitemiz açısından başarılı ve hayırlı  geçmesini diliyor, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. 20.09.2010

 

Prof. Dr. Abamüslüm GÜVEN

Kafkas Üniversitesi Rektörü

 

 

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.