1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Yatırımlar Destekleniyor
Yatırımlar Destekleniyor

Yatırımlar Destekleniyor

“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi” kapsamında İl Proje Yürütme Birimi tarafından Kars Tarım Müdürlüğü’ne yapılan 763 adet mal alım başvuruları incelendi.

A+A-

763 adet mal alım başvurusundan 2010 Yılı Makine-Ekipman Uygulama Rehberinde belirtilen müracaat şartlarını yerine getiremeyen 12 başvuru destekleme dışı bırakıldı ve 751 adet başvurunun müracaat şartlarını yerine getirdiği tespit edildi.

 

Yine program kapsamında 2008 ve 2009 yıllarında hibe desteğinden faydalanan müracaat sahiplerinden 23’ünün Bakanlığın Kars’a tahsis ettiği bütçenin 2010 yılı müracaatlarına yetmemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi.

 

Geriye kalan 728 adet başvuru değerlendirilmek üzere İl Proje Yürütme Birimi tarafından kabul edildi.

 

İl Proje Yürütme Birimi tarafından kabul edilen 728 adet mal alım başvurusunun toplam hibe desteği tutarının (Makine Bedelinin yüzde 50’si KDV ve ÖTV hariç) 3 milyon 673 bin 91 TL tutması ve Bakanlık tarafından Kars’a tahsis edilen yüzde 50 hibe bütçesi miktarının 1 milyon 160 bin TL olması nedeniyle aşağıda belirtilen sıralama maddelerine göre, kabul edilen 728 adet projeden yüzde 50 hibe desteği kapsamında desteklemeden yararlanacak asil ve yedek listelerin oluşturulmasına gidildi:

 

1-Kabul edilen projelerin, asil ve yedek sıralamaya girebilmesi için 2010 Yılı Makine-Ekipman Uygulama Rehberinde belirtilen puanlama kriterlerine göre Hububat Harman Makinelerinde 75 ve üzeri diğer makinelerde 70 ve üzeri puanın üzerinde olmasına karar verildi.

 

2-70 puanın altında kalanlar (82 Müracaat) elendikten sonra geriye kalan 646 mal alım başvurusu için makine-ekipman çeşitliliğinin sağlanması ve desteğin tabana yayılması için İl Bütçemizin aşağıda ki tabloya göre kullandırılmasına karar verildi.

 

3-Taş Toplama Makinelerinin İlimiz arazi şartlarında kullanımının uygun olmadığı ve daha önce İl Müdürlüğümüz uygulamalarında verimli olmadığı tespit edildiğinden mevcut 2 başvurunun değerlendirmeye alınmamasına karar verildi.

 

4-Balya Makineleri müracaatlarında verilecek hibe üst limitinin 17.500 TL'yi geçmemesine karar verildi.

 

5-Çayır Biçme Makinelerinde verilecek hibe üst limitinin 1.035 TL'yi geçmemesine karar verildi

 

6-Hububat Harman Makinelerinde Toplardöver Özelliği olan modellerin fiyatının yüksek olduğundan ve İl Bütçesinin yeterli olmadığından değerlendirme dışı bırakılmasına; diğer çeşitlerde (Şaftlı-Kayışlı,120'lik,130'luk) verilecek hibe üst limitinin 5.000 TL'yi geçmemesine karar verildi.

 

7-Hububat Harman Makinelerinde 80 ve üzeri puan alan tüm müracaatların (42 Adet) desteklenmesine; 75 puan alan müracaatlar arasında kura çekilmesine karar verildi.02 Haziran 2010 tarihinde Kars Tarım İl Müdürlüğünde Noter huzurunda çekilen kura sonucu kuraya giren 361 adet 75 puana sahip Hububat Harman Makinesinin ilk 116'ya giren müracaatların asil kalan 245 müracaatın yedek listede yer almasına karar verildi.

 

8-2010 Yılı Makine ve Ekipman Müracaatlarında 80 ve üzeri puan alan başvuru sahiplerinin (2009-2010 ÇKS kayıtları 40 ve 50 Dekarın altında olan) Bu programa başvuru yapılırken Destekleme Şube Müdürlüğüne vermiş olduğu ÇKS kaydı geçerli olup, 2010 yılında diğer tüm desteklemelerden (Arazi, mazot, gübre vs.) bu kayıtlar üzerinden faydalandırılacak. 2010 yılında bu kayıtlarını değiştirenlerin Makine Ekipman müracaatları iptal edilecek. Bu şekilde başvuru yapanların arazi bilgileri ilgili Şube Müdürlüğüne ve İlçe Müdürlüklerine bildirilip; 2010 ÇKS müracaatlarında bu husus dikkate alınacak ve bu şahıslara ait arazi değiştirme ve kiralama işlemi yapılmayacak.

 

9-647 Mal alım başvurusunun makine-ekipman başına genel toplamları ve İl Bütçesinden makine-ekipman başına tahsis edilen para tabloda belirtilmiş olup, 70 ve üzeri puan alan müracaat sahiplerinin bütçe imkanları doğrultusunda; Hububat Harman Makinelerinde ise 80 ve üzeri olanların tamamının 75 puana sahip olanlardan ise noter huzurunda çekilen kura sonucu bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen asil ve yedek listelerin oluşturulmasına karar verildi.

 

10-İl Müdürlüğü’nce İlan edilen ve askıya çıkarılan listeler aynı zamanda ilgililere tebliğ sayılacak.

 

Yukarıda belirtilen maddelere göre, “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/5)” kapsamında, makine-ekipman başına ayrılan bütçelere göre hazırlanan asil ve yedek listeler belirlendi ve karar verildi. Alınacak makine ve ekipmanların Bakanlıkça yayımlanan Satınalma El Kitabında belirtilen esaslar dahilinde yapılması ve alınacak makine ve ekipmanların yeni hiç kullanılmamış olması gerekmekte. Alınacak Makine ve Ekipmanların Kars İl Proje Yürütme Birimince yerinde kontrolleri yapılacak olup eski, ikinci el, kullanılmış makinelere destekleme ödemesi yapılmayacak.

 

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan ve tebliğ kapsamında belirtilen kriterlere sahip tarımsal işletmelere 500 TL destekleme ödemesi yapılacak. Son başvuru tarihi ise 24 Ağustos 2010 mesai bitimine kadar.

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelerin desteklenmesi amacıyla Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan ve tebliğ kapsamında belirtilen kriterlere sahip tarımsal işletmelere 500 TL destekleme ödemesi yapılacak.

 

Kars tarım İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre;

 

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar:

 

1-Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,

 

2-Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

 

3-Tarımsal danışmanlık şirketleri,

 

4-Serbest tarım danışmanları.

 

Destekleme kapsamında danışmanlık hizmeti satın alacak çiftçi ve tarımsal işletmelerin; Çiftçi kayıt sistemi, hayvan kayıt sistemi, örtü altı kayıt sistemi, su ürünleri kayıt sistemi, arıcılık kayıt sistemi veya koyun-keçi kayıt sistemine kayıtlı olmak gerekiyor.

 

Bundan yararlanabilmek için; Örtü altında en az 3 dekar, Bağ-Bahçe de en az 10 dekar, Tarla ziraatında kuruda en az 150 dekar, suluda en az 50 dekar alanda üretim yapmak. Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 20 baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 küçük baş hayvana, En az 50 adet arı kolonisine, Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak şartları aranıyor.

 

ÇİFTÇİ /TARIMSAL İŞLETMELERDEN İSTENECEK BELGELER:

 

1-Başvuru formu ve taahhütname ile çiftçi/tarımsal işletme bilgileri formu 7 inci madde 1 inci fıkrada belirtilen kayıt sistemlerine uygun olarak doldurulur. Çiftçi/tarımsal işletme bilgileri formu, kayıt sisteminde yer alan bilgiler ile karşılaştırılarak onay makamınca onaylanır.

 

2-Nüfus cüzdanının il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış sureti,

 

3-Çiftçi/tarımsal işletme bilgileri formu, onaylanmayan çiftçi/tarımsal işletme de, aşağıdaki belgelerden bir ve/veya birkaçı istenir.

 

İl/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS belgesi, AKS belgesi, Su ürünleri yetiştiricilik belgesi, Hayvan Pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti, Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste.

 

4-Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi veya kuruluşlar tarafından son başvuru tarihine kadar il/ilçe Müdürlüğüne verilecek liste, fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu.

 

5-Çiftçi/tarımsal işletme; TYDD başvurmuş ancak TYDD son başvuru tarihine kadar tarımsal danışmanlık hizmeti aldığı kişi veya kuruluş bildirimde bulunmaz ve ücretinin ödenmiş olması kaydıyla çiftçi/tarımsal işletme adına düzenlediği fatura veya serbest meslek

 

makbuzu veya gelir makbuzunu il/ilçe Müdürlüğüne teslim etmez ise listeler askıya çıkmadan önce bu belgeyi il/içe Müdürlüğüne teslim edebilir ve başka eksiği yok ise başvuru tamamlanır. Ayrıca bu kişiye tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi veya kuruluşa Yönetmeliğin ilgili hükmü gereğince İl Teknik Komitesi tarafından uyarma cezası verilir.

 

BAŞVURU TARİHİ VE BAŞVURU İŞLEMLERİ, ASKI İŞLEMLERİ VE ÖDEMELER:

 

1-TYDD’den faydalanmak isteyen çiftçiler/tarımsal işletmeler, 24 Ağustos 2010 mesai bitimine kadar istenen belgeler ile birlikte il/ilçe Müdürlüğüne müracaat ederler.

 

2-Birden fazla İlde tarımsal üretim yapan ve danışmanlık hizmeti satın alan çiftçiler/tarımsal işletmeler sadece ÇKS’ne kayıtlı olduğu İlden TYDD için müracaat ederler.

 

3-İl/ilçe Müdürlüklerince tarımsal yayım ve danışmanlık desteği icmalleri son başvuru tarihinden 15 gün sonra askıya çıkarılır. İcmaller on gün süreyle askıda bırakılır. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Bu süre zarfında yapılacak itirazlar İl Teknik Komiteleri tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

 

DESTEKLEMEDEN YARARLANAMAYACAKLAR:

 

1-Çiftçi Kayıt Sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmayan çiftçiler/tarımsal işletmeler,

 

2-Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvurmayanlar,

 

3-TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kişilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenler,

 

4-Kamu tüzel kişileri,

 

5-ÇKS’ de kayıtlı olduğu İl/İlçe dışında başka yerde TYDD’ne müracaat edenler,

 

6-Tarımsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmiş olanlar, men edildiği süre boyunca,

 

7-Tarımsal danışmanlık hizmet faturası veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu verilmeyen ve tutarı TYDD desteği miktarından daha az olan çiftçi/tarımsal işletmeler, TYDD’den yararlanamazlar.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.