1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Süttozu'na Teşvik
Süttozuna Teşvik

Süttozu'na Teşvik

Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz...

A+A-

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, süt fiyatlarının aşırı düşmesini önlemek, fazla sütü piyasadan çekmek için bu yıl da süttozu üretimine teşvik verecek. Üretilen süttozu, ihracat yapan ve süttozunu girdi olarak kullanan sanayicilere, uluslararası piyasa fiyatından satılacak.

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Tebliğ, belirli dönemlerde çiğ sütün değerlendirilmesi, süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın oluşturulması amacıyla ihracat yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları süt tozunun yurt içinde üretilmesi ve temin edilmesine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesiyle ilgili usul ve esasları kapsıyor.

 

Bakanlıktan üretim izni alan, gıda siciline kayıtlı süt tozu işleme tesislerine sahip ve Ulusal Süt Konseyi'ne (USK) üye olan süt tozu üreticisine; Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında faaliyet gösteren ve standartlara uygun ürettiği yağlı-yağsız süt tozunu kendi işletmesinde kullanan imalatçılar ile imalatçı-ihracatçılara belgelendirerek satmak şartıyla ton başına ödeme yapılır.

 

Uygulama kapsamında, sanayicilerin ürettiği süttozunun maliyetiyle uluslararası piyasa fiyatı arasındaki fark, destekleme olarak ödeniyor.

 

Desteklemeden yararlanmak isteyen süt tozu üreticileri, işletmelerinin kurulu bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine, gerekli belgeler ile dönemi içinde başvurabilecek. Süt tozu üreticilerinden, başvuru dilekçesi yanında, bakanlıktan alınan üretim izin belgesi, USK'ya üyelik belgesi, ticaret ve sanayi odalarından alınacak kapasite raporu, destekleme kapsamında, üretebileceği süt tozu miktarını gösteren noter onaylı taahhütname, bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge, prim ve idari cezası olmadığına dair belge istenecek.

 

1 kg süt tozu için en az 10 litre çiğ süt esas alınacak

 

Sadece süt tozu üreterek satan işletmelerden Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki imalatçı-ihracatçılar ile yapılan sözleşme metni talep edilecek.

 

Süt tozu üretimi için gerekli olan sütün, üretici örgütleri aracılığı ile satın alınması gerekiyor.

 

Üretilen süt tozunun satışı sonrasında destekleme ödemesi için il/ilçe müdürlüklerine başvurulacak. Üretilen süt tozunun satışı gerçekleşmeden destekleme ödemesi müracaatı kabul edilmeyecek. İmalatçı-ihracatçının dahilde işleme rejim belgesi örneği ve ilgili malların ihracını gösteren gümrük çıkış beyannamesi ibraz edilecek.

 

Desteklemeye esas olacak satış faturasında gösterilen süt tozu üretim miktarı ile örgütlü üreticilerden temin edilen ve belgelendirilen çiğ süt miktarı, süt tozu üretimi için gerekli olan eş değer miktarı ile uyumlu olacak. 1 kg süt tozu için en az 10 litre çiğ süt esas alınacak.

 

Destekleme kapsamında üretebileceği süt tozu miktarını gösteren noter onaylı taahhütnameyi aşan miktara destekleme yapılmayacak. Desteklemede öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartı ile gelen icmaller, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) tarafından değerlendiri-lerek, ödeme yapılmak üzere bankaya gönderile          cek.

 

Süt tozu desteklemesi için başvurular, bugünden itibaren başlayacak. Süt tozu üreticilerince düzenlenen taahhütleri dikkate alarak bütçeyi aşmamak şartıyla üretim planlaması yapmaya, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkili olacak. Üretici örgütlerince, arz fazlalığı nedeniyle pazarlanamayan çiğ sütün, süt tozu üreticilerine pazarlanmasını ve süt tozu üreticisinin, üretim için ihtiyaç duyduğu çiğ sütün temin edilmesini sağlayacak düzenlemelerden Ulusal Süt Konseyi yetkili kılındı.

 

Tebliğde belirlenen hükümlere uymayanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler, kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları, bu desteklemeden yararlanamayacak.

 

Hayvancılık destekleri

 

Destekleme ödemeleri, bakanlığın cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan sağlanacak. Ödemeler, Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak.

 

Destekleme ödemeleriyle ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri, bakanlık alacak.

 

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'daki gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.

 

Tebliğ ile yapılan destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

 

Hayvancılık destekleme ödemeleri için, bu yıl bütçeye 1 milyar 252 milyon lira ödenek konuldu

 

Geçen yıl süt fiyatlarının aşırı düşmesi amacıyla, süt tozu üretiminin desteklenmesi için 30 milyon lira kaynak ayrılmış ve ürettirilen süt, dahilde işleme rejimi kapsamında süttozu ithal etme izni bulunan ve bunu girdi olarak kullanan sanayicilere, uluslararası piyasa fiyatından satılmıştı.

 

Bu yılda hayvancılık destek bütçesinden ihtiyaç duyulan kaynağın kullanılacağı belirtildi. Bunun ilk aşamada 20 milyon lira civarında olması bekleniyor

Önceki ve Sonraki Haberler