1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. İl İstihdam Kurulu Toplandı
İl İstihdam Kurulu Toplandı

İl İstihdam Kurulu Toplandı

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK), Kars Valisi Ahmet Kara başkanlığında toplandı.

A+A-

Toplantıya; İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu asil üyelerinden Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ferzende Yarımdağ, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Aktaş, İşkur İl Müdürü Yılmaz Akar, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü V. Ayla Öztürk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyon Temsilcisi Fikri Cömert, Türkiye Sakatlar Federasyonu Temsilcisi Sıdıka Ertaş, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Şükrü Nişancı, Türkiye İşçi Sendikaları Temsilcisi Necati Boz, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi Gündüz Ejder, Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Adem Burulday katıldı.

 

Toplantı başkanı Kars Valisi Ahmet Kara’nın açış konuşmasında yılda 4 defa yapılması zorunlu olan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2010 yılındaki dördüncü ve son toplantısını yapmak üzere toplanıldığını belirtti.

 

Türkiye İş Kurumu Kars İl Müdürü Yılmaz Akar tarafından 2010 yılının ilk üç toplantısında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen İşgücü Yetiştirme Kursları, Toplum Yararına Çalışma Programları ve diğer Kurum Faaliyetleri ile ilgili bilgi sunumu yapıldı.

 

Sunum esnasında, Vali Kara, işsizlik sigortası kapsamında maaş almakta olan işsizlerin sigortasız çalışarak kendilerine ek bir kazanç sağladıkları ve bu durumun kontrol edilip edilemeyeceği hususunu ifade etti. İŞKUR İl Müdürü Yılmaz Akar tarafından kendisine ve Kurul üyelerine aylık olarak kontrollerin SGK sistemi üzerinden yapıldığı; kayıtlı bir işe girme durumunda kesme işleminin gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

 

Ayrıca, Vali Kara, açılmış olan “Ağaçlandırma” konulu TYÇP’lerin, yeterince ağaç dikilmesine vesile olmadığını; bazı programlarda ağaç dikmek dışında faaliyetlerde bulunulduğu duyumlarını aldığını belirtti. Bu konudaki denetimlerin daha sıkı olması gerektiği ve bu programlar dışında önümüzdeki yıl için Kars ilinde bir çok kamu kurum ve kuruluşunun da dahil edilerek genel bir ağaçlandırma kampanyası yürütülerek ilin ormanlık alan miktarının arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.

 

Diğer Kurul üyesi kurum ve kuruluşlar da bu konuda kendi üzerlerine düşecek her türlü sorumluluğu yerine getirebileceklerini ifade ettiler.

 

Türkiye İşçi Sendikaları Temsilcisi Necati Boz, istihdam garantili kapsamında düzenlenen İşgücü yetiştirme kurslarından mezun olan ve istihdam edildiği bildirilen kursiyerlerin uzun süre istihdam edilmelerinin sağlanması gerektiğini; yeni İŞKUR yönetmeliğinin bunu getirdiğini ve bundan böyle açılacak kursların amacına daha uygun olacağını ifade etti. Bununla birlikte en az 3 aylık istihdam taahhüdünü verebilecek işyeri sayısının azlığı nedeniyle bu tür kursların açılmasının zorlaştığını sözlerine ekledi.

 

İŞKUR İl Müdürü Yılmaz Akar ve İl Milli Eğitim Müdürü Recep Aktaş aynı konuyla ilgili olarak, bundan böyle istihdama ağırlık verilerek uygulamaya konulacak olan Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Merkezleri (UMEM) projesi kapsamında Kurul üyelerine bilgi vererek eğitim verilecek kurslardan mezun olan kursiyerlerin kalıcı olarak istihdamlarının sağlanacağını; fakat bu projede Kars Ticaret ve Sanayi Odasının üzerine büyük sorumluluk düştüğü halde konuya gereken ilgi ve desteğin gösterilmediğini beyan ettiler.

 

Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, açılmış olan kursların istihdama getirdiği bir katkı olmamasından hareketle daha çok TYÇP projelerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini; bu projede kendilerine verilen işçilerin hem kendileri için hem belediye için çok yararlı olduğunu ifade etti.

 

Vali Ahmet Kara, kurs ve TYÇP’lerdeki mezun sayılarındaki azlığa dikkat çekerek sebeplerinin araştırılması gerektiğini söyledi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyon Temsilcisi Fikri Cömert de sebeplerden birisinin işsizlerin çalışma konusundaki isteksizlikleri olduğunu; ilin üretimden çok tüketime dayalı bir yapısı olması nedeniyle yeterli gelişimi de gösteremediğini belirtti.

 

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Şükrü Nişancı, yine, açılacak kursların kurs ve program kararlarının ihtiyaç tespitlerine dayanılarak yapılması gereğine işaret ederek hem açılma hem sonuçlandırma aşamasında mümkün olduğunca somut veriler elde edilmesi gerektiğini ve bu sayede işgücü pazarının ihtiyacına ve amaca yönelik kursiyerler yetişeceğini belirtmiştir.

 

Bilgi sunumunun ardından gündem maddeleri gereğince Kurul üyelerinin Kurulun faaliyetlerine daha etkin katılabilmesi için neler yapılabileceği ele alındı. Önceki Kurul kararlarının gerçekleştirilme aşamaları; İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kurulda görüşülmesi önerilen hususlar görüşüldü. İşkur hizmetlerinin yararı ve hizmetlerin amacı doğrultusunda yaygınlaştırılması için Kars’taki Tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Kamu Kurum ve Kuruluşları ayrıca bu hizmetleri yapabilecek Özel kuruluşlara gerekli bilgilendirmelerin yapılması konuları görüşüldü.

 

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

 

1-Türkiye İş Kurumu faaliyetlerinden olan işsizlik sigortası hizmetinden yararlanan işsizlerin işe girip girmediklerinin dikkatle denetlenmesi.

 

2-2011 yılında İŞKUR tarafından açılacak olan kursların mesleklerini belirlemek üzere ilin işgücü piyasasının mevcut durumu; şu anki ve gelecekteki ihtiyacı; ilin istihdam özellikleri gibi alanlarda analiz çalışması yapılabilmesi için İŞKUR İl Müdürlüğünce hizmet alımı yapılması. 

 

3-Bundan sonra açılacak olan kursların ilin işgücü piyasasının ihtiyacına dayanılarak işgücü pazarında yeri olan ve kurslardan yararlanacak olan kursiyerlerin daimi olarak istihdamda kalmalarını kolaylaştıracak mesleklerde açılması.

 

4-Kurulun her türlü faaliyetlerinde ve özellikle yeni yönetmelik doğrultusunda istihdam garantili olarak açılma zorunluluğu getirilen mesleki eğitimler konusunda Kurul üye kurum ve kuruluşlarının her birinin kendi alanlarında İŞKUR İl Müdürlüğüne yardımcı olması.

 

5-İlgili Bakanlıklar arasında yapılan Protokol kapsamında DSİ, İl Özel İdaresi ve diğer ilgili kuruluşlarla irtibata geçilerek Kurul üyelerince ilin ihtiyaç duyduğu ortak bir görüşle ifade edilen İş Makineleri Operatörlüğü mesleğinde kurs açılması.

 

6-İŞKUR İl Müdürlüğüne tahsis edilmiş fakat çeşitli nedenlerle elde kalan ödeneğin staj, girişimcilik ve kurslar düzenlenerek yıl sonuna kadar mümkün olduğunca değerlendirilmesi.

 

7-Bir sonraki toplantının 26/01/2011 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılması.

 

8-22nci Mesleki Eğitim Kurulu Karalarının 27nci maddesinde yer alan 3308 sayılı Kanunun Geçici 8nci maddesi gereğince müktesep hak sahibi olduğu halde Bakanlıkça ilan edilen tarihlerde belge almak için müracaat etmediği için belge alamayanlara tanınan 6 aylık ek başvuru süresinin ilgililere basın ve yayın yoluyla duyurulmasına, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığına bağlı oda başkanlarına konunun bir toplantı yapılarak duyurulmasına, uygulamanın yapılacağı meslek dalları ile ilgili kurum ve kuruluşlara Sayın Valimizin imzası ile bir yazı gönderilmesine, bu hususla ilgili olarak Kars Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün yetkili ve sorumlu kılınmasına karar verilmiştir.

 

9-Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 288nci maddesi gereğince her yıl yapılması zorunlu olan ve bir önceki kurulda karara bağlanan ve bu kurulda değerlendirilmesi yapılan işletmelerde mesleki eğitim denetimlerinin devam ettirilmesine ve bir sonraki kurulda konu ile ilgili kurula bilgi sunulmasına karar verilmiştir.

 

10-İlgili Yönetmelik gereğince Sarıkamış Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürlüğü bünyesinde (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dalları)’nın açılması ile ilgili okul müdürlüğünün raporu değerlendirilmesi sonucu söz konusu alanın ve alt dallarının açılmasının İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bakanlık Onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

11-İlimiz Sarıkamış İlçesi METEM Müdürlüğü’nce İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunca görüşülerek açılması karara bağlanan kurslar:

A-Mobilya İmalatçılığı Kursu 480 Saat

B-Elektrik Tesisat ve Pano Montörü Kursu 480 Saat

C-Kaynakçılık Kursu 480 Saat

D-Torna Tezgahı Operatörlüğü Kursu 480 Saat

E-Öğrenci Staj Çalışmaları 300 Saat

F-Usta Öğreticilik Kursu 40 Saat

 

12-İlimiz Susuz İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunca görüşülerek açılması karara bağlanan kurslar:

 

A-Bilgisayar Kursu 160 Saat

B-Bilgisayar Donanım Kursu 368 Saat

C-El Sanatları Ahşap Boyama Kursu 248 Saat

D-Saç Bakımı ve Yapımı Kursu 600 Saat

E-Gelinlik Dikimi Kursu 480 Saat

 

13-İlimiz Merkez Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü’nce İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunca görüşülerek açılması karara bağlanan kurslar:

A-Bilgisayar İşletmenliği Kursu  160 - 280 Saat

B-Bilgisayar Bakım Onarım Kursu 368 – 840 Saat

C-Web Tasarım Kursu 192 – 240 Saat

D-Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursu 320 – 400 Saat

E-Temel Muhasebe Kursu 150 – 200 Saat

F-Ahşap Boyama Kursu 200 – 400 Saat

G-Tel Kırma Kursu 128 – 160 Saat

H-Kalorifer Ateşçilik Kursu 32 – 40 Saat

I-Arıcılık Kursu 40 Saat

İ-Aşçılık Kursu 40 Saat

 

14-Yukarıda alınan kararlar ve önerilerin tamamı, Toplantıya katılan üyelerce yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar altına alınmış olup, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere Başkan ve Üyelerce imza edilmiştir.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.