1. HABERLER

 2. GÜNCEL

 3. “Gazi Kars Platformu” kuruldu
“Gazi Kars Platformu” kuruldu

“Gazi Kars Platformu” kuruldu

Kars’ta 12 STK temsilcisinin bir araya gelerek kurduğu Gazi Kars Platformu kentteki yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi.

A+A-

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda Gazi Kars Platformu’nun tanıtımı yapılarak, kuruluş amacı ve yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Platformun sözcüsü Fettah Çapkurt tarafından platform ile ilgili bilgi verilmesinin ardından Gazi Kars Platformu Koordinatörü Kadir Bozan yaptığı açıklamada, “Platformun kuruluş amacı Kars’ın bir gazilik unvanı olduğu ve ilk işimizin bu gazilik unvanını almak olduğunu belirtmek isteriz. Biz bütün Karslılar bir üst kimlikte, Gazi Kars kimliğinde buluşmak için bu yola çıktık. Ayrıca Kars’ta sosyal, kültürle, ekonomik, yönden burada bulunan STK’larla beraber birlikte hareket edeceğimizi deklere ermek istedik. Hepimiz birlikte beraber Kars’ın tüm sorunlarıyla tarihi dokusuna uygun bir şekilde hareket edeceğimizi belirtmek istedik. Gazi Kars’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

PLATFORM KOORDİNATÖRÜNÜN GÖREV SÜRESİ

Platform Koordinatörü/Başkanı görev süresi 6 ay süre ile sınırlandırılmıştır. 6 aylık sürenin tamamlanması durumunda Platform Yönetim Kurulu Üyeleri yeni koordinatörü/Başkanı seçebilir veya mevcut koordinatörün görev süresini 6 ay veya uygun göreceği süre dahilinde uzatabilir.

PLATFORMUN YASAL DAYANAĞI

Bu Platform, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 25’nci maddesi ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin 94’üncü Maddesi esasları doğrultusunda kurulmuştur.

PLATFORMUN AMACI

1.Anadolu’da Gazi unvanı verilen ilk şehir olan Kars’ın Gazilik unvanının geril alınması çalışmalarının başlatılması ve Kars’ın resmi, mülki, sivil tüm alanlarda “Gazi Kars” adı ile anılması için gerekli tüm girişimlerin gerçekleştirilmesi,

2.Ülkemizin kadim şehirlerinden biri olan “Gazi Kars”ın çok kültürlü yapısına da uyumlu olacak bir biçimde “Gazi Kars’lı” üst kimliğinin tesis edilmesi,

3.Kars’ın sosyal, kültürel ve ekonomik alanda var olan yüksek potansiyeline ulaşabilmesi için ortak çalışmalar yürütülmesi.

4. Kars Zaferi Dolayısıyla Sultan Abdülmecit Tuğrasıyla Kars’a verilen ve halihazırda İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenen Altın, Gümüş ve Bakır Zafer Madalyalarının Kars’a getirilerek Kars Şehir Müzesinde sergilenmesinin sağlanması,

5. Kars’ın lokomotif sektörleri olan tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerine yönelik toplantı ve çalıştaylar düzenlenmesi, sorunların tespit edilmesi ve sorunları çözümleri noktasında tek ses olunarak mücadele edilmesi,

PLATFORMUN AMACINA ULAŞMAK İÇİN YÜRÜTECEĞİ FAALİYETLER

1. Gazi Kars farkındalığının tüm ülke sathında yaratılabilmesi amacıyla kamuoyu bilgilendirmeleri, basın toplantıları, çalıştay ve seminerler düzenlenmesi,

2. Yerel, Ulusal ve Uluslararası otoriteler ile Gazi Kars platformunun ortak amaçları doğrultusunda görüşmeler, ziyaretler ve lobi çalışmaları organize etmek,

3. Platform paydaşlarının kendi alanları ile ilgili sorunların çözümü noktasında platformun tüm paydaşları ile ortak noktada buluşup tek ses olmak,

4. Platform paydaşları ile Kars için ortak projeler üretmek ve projeleri yürütmek.

PLATFORMUN KURUCULARI

Platformun Kurucu Tüzel Kişilikleri aşağıda sayılan STK, Meslek Kuruluşları, Birlikler, dernekler ve vakıflardır.

 1. Kars-Ardahan-Iğdır Veteriner Hekimler Odası
 2. Kars Barosu
 3. Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
 4. Kars Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığı
 5. Kars Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
 6. Kars Sanayici İş adamları Derneği (KASİAD)
 7. Kars Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığı
 8. Kars Ticaret Borsası
 9. Kars Ticaret ve Sanayi Odası
 10. Kars Ziraat Odası Başkanlığı
 11. Müstakil İş adamları Derneği (MÜSİAD)
 12. Ani Vakfı

PLATFORMA ÜYELİK

Platformun amaç ve faaliyetlerini benimseyen ve Kars’ta faaliyet yürüten tüm sivil toplum örgütleri platforma katılabilirler. Platformun üyesi tüzel kişiliklerin temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu, bu başvuruların kabul veya reddi hususunu değerlendirerek, başvuru sahibi tüzel kişiliğe 1 ay içerisinde cevap verir.

PLATFORMUN ORGANLARI

Yönetim Kurulu

 1. Kadir BOZAN – Koordinatör
 2. Ercan ÖDÜL – Yönetim Kurulu Üyesi
 3. Fettah ÇAPKURT– Yönetim Kurulu Üyesi
 4. Ali Gürbüz SADIKOĞLU– Yönetim Kurulu Üyesi
 5. Eren ALP– Yönetim Kurulu Üyesi
 6. Şentürk ÖZYILMAZ– Yönetim Kurulu Üyesi
 7. Murat BAKIRHAN– Yönetim Kurulu Üyesi
 8. Erdinç ÇELİK– Yönetim Kurulu Üyesi
 9. Tuncay AKDENİZ– Yönetim Kurulu Üyesi
 10. M. Metin DURMUŞ– Yönetim Kurulu Üyesi
 11. İsmail GÜRSOY– Yönetim Kurulu Üyesi
 12. Kürşat SADIKOĞLU– Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Platformu temsil etmek.
 2. Alınan kararları uygulamak ve platform adına iş ve işlemleri takip etmek.
 3. Faaliyet dönemi sonunda yapmış olduğu faaliyetleri bir rapor düzenleyerek katılımcı Tüzel Kişiliklerin yetkili makamlarına sunmak.
 4. Platforma üye kabul etmek veya çıkarmak.
 5. Platformun kapatılmasına karar vermek.

Danışma Kurulu

Yönetim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda önümüzdeki süreçte oluşturulacaktır.

Danışma Kurulunun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri

Danışma kurulu istişare niteliğinde oluşturulan bir kuruldur. Katılımcı Tüzel Kişiliklerin Yönetim Kurulu Başkanlarından oluşur.

Danışma kurulunun görev süresi Platform Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

Danışma Kurulu, bu mutabakat tutanağının 3. maddesinde yazılı olan platform amaçlarına yönelik olarak, her türlü etkinlikle ilgili danışmanlık yapar, gerektiğinde yönetim kurulu için tavsiye kararları alır.

Danışma Kurulunun tavsiye kararları Platform Yönetim Kuruluna bir yazı ile bildirilir. Danışma Kurulu, en az 3 üyenin isteği ve katılımıyla toplanır.

Danışma Kurulu Başkanı en yaşlı üyedir.

Danışma Kurulu üyeleri en az 3 üyenin imzası olmak şartıyla yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde kararlar sunabilirler.

PLATFORMUN ÇALIŞMA ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

1- Platformda yer alan bütün Tüzel Kişilikler bir (1) üye ile temsil edilirler.

 1. Platform mutabakat tutanağı, katılımcı Tüzel Kişiliklerin temsilcileri tarafından imzalanır.
 2. Yönetim Kurulu üyeleri, temsil ile görevli kişilerden oluşur.
 3. Yönetim Kurulu üyeleri arasında amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda görev dağılımı yapılır.
 4. Yönetim Kurulu üyeleri kendi görev alanları ile ilgili platform amaçları doğrultusunda, üyeler ve diğer taraflar nezdinde temaslarda bulunur, toplantılar organize eder ve görüşmeler yaparlar.
 5. Yönetim Kurulu, kararı alınmış etkinlikler için üyeler arası koordinasyonu sağlar.
 6. Basın açıklaması, vb. etkinlikler Yönetim Kurulu tarafından duyurulur.
 7. Yönetim Kurulu, alınan karar doğrultusunda diğer üyeleri görevlendirme inisiyatifine sahiptir.
 8. Platform amaç ve faaliyet sahasına göre, her türlü çalışmanın ön hazırlığını Yönetim Kurulu önceden yapar.
 9. Platform bilgileri Yönetim Kurulu'nda toplanır.
 10. Platform üyeleri hiçbir gerekçe göstermeden platformdan ayrılabilirler.
 11. Platformun faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin masraflar, platform üyesi tüm tüzel kişiliklere eşit olarak paylaştırılır.
 12. Platformdan ayrılan üye, ayrıldığı tarihe kadar tahakkuk etmiş olan masraf payını ödemekle yükümlüdür.
 13. Platform Yönetim Kurulunun adresi ve faaliyet yeri, platformun katılımcı üyelerinden Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yusufpaşa Mah. Karadağ Cad. No:1 Merkez Kars adresindeki faaliyet yeridir.

PLATFORMUN SÜRESİ, KAPANMASI VEYA KAPATILMASI

Platform, başlangıçta belirtilen amacın gerçekleştirilmesi amacı ile yapılacak tüm faaliyetlerin ifasına veya bu faaliyetin gerçekleştirilmesinin imkânsız olduğunun kabulüne müteakip kapatılacaktır.

Kapatma süreci herhangi bir üyenin, platformun amacına ulaştığı ve/veya amacın gerçekleştirilmesinin imkânsız olduğu beyanı ile Yönetim Kuruluna çağrı yapması ile başlar, Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile kabulüne müteakip sona erer.

PLATFORMUN GELİR VE GİDERLERİ

Platformun giderleri, katılımcı üyelere eşit olarak dağıtılan “ortak gider paylarının" tahsili sureti ile karşılanır.

Platformun gelir ve gider hesapları Koordinatör STK/Dernek ve temsilcisi tarafından takip edilir. Harcama ve tahsilatlar Yönetim Kurulunun Sayman üyesi tarafından kontrol edilir.

YÜRÜRLÜK

İşbu Gazi Kars Platformu mutabakat tutanağı 13 ana başlık altında toplanmış olup platform üye kuruluşların Yönetim Kurullar tarafından imzalanarak 14/02/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ea5c7717-f529-4ea3-87b1-8954729082e3.jpg

0ee80ae7-3f6b-4218-8d50-faad36282db6.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.