1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. 100 bin lirayı kimler alacak
100 bin lirayı kimler alacak

100 bin lirayı kimler alacak

KOBİ’lere altı ana başlık altında desteğin verileceği yeni sistem ile işletmelerin bundan sonraki dönemde proje bazlı olarak desteklenmesi hedefleniyor. Kars, proje kapsamındaki iller arasında ilk sırada...

A+A-

Bu destekler  “Kobi Proje Destek Programı”, “Tematik Proje Destek Programı”, “İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı”, “Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı”, “Girişimcilik Destek Programı” ve “Genel Destek Programları” başlıkları altında toplandı.

 

Öte yandan yeni dönemde KOSGEB’ten destek almak için kullanılan sistemler de tarih oldu. Geçmişte destek vermek için KOBİ’lerden istenilen üç yıllık stratejik yol haritası uygulaması kaldırıldı. Desteklerde KOSGEB uzmanlarının rolü artırıldı. Şimdi KOSGEB bu yeni süreci girişimcilere tanıtmak için kısa süre içinde 81 ilde de birim açmayı planlıyor.

 

HANGİ SEKTÖRLER KOSGEB DESTEĞİ ALABİLİYOR?

 

1 Madencilik ve taş ocakçılığı,

2 İmalat,

3 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı,

4 İnşaat,

5 Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı,

6 Ulaştırma ve depolama,

7 Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri,

8 Bilgi ve iletişim,

9 Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,

10 İdari ve destek hizmet faaliyetleri,

11 Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor,

12 Diğer hizmet faaliyetleri.

 

İşte KOSGEB’in yeni dönemi ve yeni destek paketleri

 

1 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

 

10 bin girişimci adayı arıyor

 

KOSGEB yeni yapılanması ile sadece mevcut KOBİ’leri destekleyen kısır döngüsünü kırdı ve yeni girişimcilere de kapılarını açtı. Hatta bu alana 100 milyon TL’yi aşan ve diğer paketleri hacim olarak geride bırakan bir bütçe ile girdi. Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması hedefi taşıyan paket, 10 bin girişimci adayına ulaşmayı hedefliyor.

 

Desteklerin kapsama alanı nedir?

 

Destek paketi üç alt programdan oluşuyor. Bunlardan ilki, Uygulamalı Girişimcilik Desteği. Bu program daha çok eğitim ağırlıklı konuları içeriyor. Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan bir programı kapsıyor ve temel girişimcilik bilgilileri aktarılıyor. Eğitimlere katılanlardan hiçbir ücret alınmıyor.

İkinci unsur Yeni Girişimci Desteği. Buradan, uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler yararlanabiliyor. Tabi buraya işin eğitiminden çıkıp pratiğe geçiş noktası da diyebiliriz. Burada fikri olan girişimcilere 200 bin TL’ye kadar destek sağlanmaya başlıyor.

 

Son unsur ise İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği. Burada ise girişimcinin hazır alt yapılardan yararlanması sağlanıyor. Çünkü bu merkezler bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla destek sağlıyorlar.

 

Nelere dikkat etmeli?

 

Bu destek paketi uzun soluklu bir programı kapsıyor. Bunun için öncelikle en yakın KOSGEB birimine gidip kayıt olmanız ve kişisel bilgilerinizi ve projelerinizi içeren dokümanlarınızı KOSGEB uzmanlarına ulaştırmanız gerekiyor. Unutmayın 60 saatlik girişimcilik eğitimini almanız şart. Yoksa diğer paketlere ulaşmanız imkansız. Eğitimler genellikle KOSGEB bünyesindeki tesislerde veriliyor. Ancak saha uygulaması da söz konusu.

 

2 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

 

Projeniz varsa para da var

 

Türkiye’de klasik söylemdir, ‘Projem var ama para bulamıyorum.’ İşte KOSGEB bu bahaneyi ortadan kaldırıyor. ‘Projeniz varsa para da var’ diyen kurum 150 bin TL’ye kadar hibe şeklinde destek oluyor. Program süresi üç yıl olarak belirlenmiş. Destekler işletmeler tarafından projelendirilen sadece bir programı kapsıyor. Tabi desteklerin uzun vadeli hedefleri de var. KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi bunların başında geliyor.

 

Desteklerin  kapsama alanı nedir?

 

Destek oldukça geniş bir yelpazedeki projeleri kapsıyor. Sıralamak gerekirse; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projelerin destek kapsamında yer aldığını söyleyebiliriz.

 

Nelere dikkat etmeli?

 

Önemli bir unsur olarak hemen iletelim. Hazırladığınız projenin masraf kalemlerini özenle hazırlamalısınız. Çünkü bu masraf kalemlerinden bazılarını KOSGEB karşılamıyor. Zaten KOSGEB uzmanları bu konuda çoğu zaman işletme sahibinin yanılgıya düştüğünün altını çiziyor. İşte aldığınız kaynağı proje içinde yer alsa dahi kullanamayacağınız alanlar; Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-techizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

 

3 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

 

Ortağını bul 250 bin TL hibe desteği hemen al

 

Türkiye’nin belki de en büyük sorunlarından biri birlikte hareket etme kültürünün zayıflığı. Ne yazık ki KOBİ’ler başarıyı bireysel bir yola çıkış, iş dünyası arenasında verilen tek başına bir savaş gibi algılıyor. Oysaki bu durum, çoğu zaman gereğinden fazla enerji kaybına ve bazen de hüsrana yol açıyor. Birçok firma da bu nedenle global ekonomi çarklarının arasında ezilip yok oluyor. İşte bu yüzden KOSGEB, firmaların pasta büyüten bir rekabet anlayışına geçmelerini, ortak iş yapma kültürünü öğrenmelerini hedefliyor. Bu yüzden de en büyük destek kalemlerinden birini bu paket oluşturuyor. Öyle ki bu alanda geri ödemesiz destek tutarı 250 bin TL olurken geri ödemeli destek tutarı 750 bin TL’ye kadar çıkıyor.

 

Desteklerin kapsama alanı nedir?

 

Öncelikle her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi koşulu aranıyor. Bundan sonraki unsurlar ise şu şekilde sıralanabilir:Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları. Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi.

 

Nelere dikkat etmeli?

 

Öncelikle maliyetleri düşürücü ortaklıklara önem veriliyor. Örneğin; hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla yapılan  ortaklıklar gibi. Bunun dışında desteklenen diğer ortalık konuları ise şunlar: müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım yapma, ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına yanıt vermeleri amacıyla ortak pazarlama, ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar, üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler destekliyor.

 

4 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

 

Özel projelerinize özel destek

 

Bu destek programı daha fazla proje kültürü ile ilgili. KOSGEB daha özel gördüğü projeleri daha özel destek programları ile destekliyor. Yine destekler öncelikle, KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesini öngörüyor. Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor.

 

Desteklerin kapsama alanı nedir?

 

Paket işletmenize değer katacağına inandığı her türlü projeyi destekliyor. Bunun yanı sıra proje kapsamında; personel ücretleri ve seyahat giderleri, makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami yüzde 25), sarf malzemesi giderleri, hizmet alım giderleri ve genel idari giderler (azami yüzde 10) de destek paketinin içerisinde yer alıyor.

 

Nelere dikkat etmeli?

 

Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine özel bir kurul karar veriyor. Bu kurul ile uzun soluklu bir çalışma takviminiz olacak. Burada projenizi KOSGEB formatlarına uygun şekilde doldurmanız ve kurulu projenize ikna ettirmeniz gerekiyor. Bu arada yine proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının yüzde 10’unu aşmıyor. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği ise bu sınırlamaya dahil değil.

 

5 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL  UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

 

Ar-Ge yatırımlarına 200 bin TL

 

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Çünkü bu konu da KOBİ’lerin temel sorunlarından birini oluşturuyor. Teknolojik gelişmelerden geri kalmak demek çöküşün başlangıcı olabilir. KOSGEB bu destek paketinde de kesenin ağzını açmış durumda. 200 bin TL’ye kadar geri ödemesiz destekler sözkonusu olabiliyor.

 

Desteklerin kapsama alanı nedir?

 

Öncelikle teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi öngörülüyor. Yine KOBİ’lerde Ar-Ge bilincini yaygınlaştıracak temel çalışmalar ve Ar-Ge kapasitesinin artırılmasını hedefleyen yatırımlar da destek kapsamına alınmış durumda. Bunun dışında desteklenen konular şöyle sıralanabilir; mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, inovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve inovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması ve dolayısı ile bunların da desteklenmesi.

 

Nelere dikkat etmeli?

 

KOSGEB, verdiği paranın takibini de oldukça sıkı yapıyor. Özellikle bu destek paketinde kurum oldukça hassas. Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında işletmeye veya girişimciye verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durduruluyor. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilme yoluna gidiliyor.

 

6 GENEL DESTEK PROGRAMI

 

KOSGEB’in klasik destek paketi

 

Bu destek paketi KOSGEB’in neredeyse 20 yıldır uyguladığı eski programı kapsıyor. KOBİ’lerin kaliteli ve verimli üretim yapmasını sağlamak projenin ana hedefini oluşturuyor. Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde yararlanması da bir diğer öncelik. KOSGEB yeni dönemde bu paketinde de bir takım değişikliklere gitti. Destek üst limitleri artırıldı ve başvuru koşulları değiştirildi.

 

Desteklerin kapsama alanı

 

KOSGEB bu alana 80 milyon TL’ye yakın bütçe ayırmış durumda. Bu rakamın yıl içerisinde daha da artması bekleniyor. Paket oldukça geniş; yurt içi fuar desteğinden, danışmanlık desteğine, tanıtım desteğinden, belgelendirme desteklerine kadar 12 ayrı konuyu kapsıyor.

Nelere dikkat etmeli?

Öncelikle bu pakette destek almak çok kolay hale getirildi. Önceden firmalar KOSGEB’e başvurduktan sonra stratejik yol haritası adı verilen bir uygulama sözkonusu idi ve bu nedenle firmalara ağır bir bürokrasi uygulanıyordu. Şimdi bu tamamen kaldırıldı. Firma 12 ayrı kalemden oluşan desteklerden bir ya da bir kaçını seçip hemen sonuca ulaşılabiliyor.

 

FAİSİZ KREDİ FIRSATI

 

Faizsiz ve masrafsız kredi için 30 bin KOBİ aranıyor

 

KOSGEB’in 2010 yılında en etkin çalışmalarından biri de krediler konusunda oldu. Yeni Kredi Desteği Programı'na geçen KOSGEB bu kapsamda 100 bin KOBİ’ye faizsiz kredi kullandırmak için bir dizi çalışma başlattı ve bu çalışmalar kapsamında 6 ay içinde 70 bine yakın KOBİ bu imkandan yararlandı. Ancak KOSGEB 30 bin KOBİ daha arıyor. Bu konuya 2.5 milyar dolar ayıran KOSGEB bütçeyi daha da artırabileceğini sıkça ifade ediyor. Bu desteklerden yararlanmak için en yakın KOSGEB birimine ya da anlaşmalı bir bankaya gitmeniz yeterli.

 

Faizi KOSGEB ödüyor

 

Peki sistem nasıl çalışıyor? Kısaca bahsedelim:

 

Öncelikle başvurular, KOSGEB ve bankalarca belirlenecek kriterlere göre değerlendiriliyor. Kredi Destek Programı çerçevesinde bankalar, işletmelerden kullandıracağı kredi için hizmet bedeli olarak 500 liradan fazla, ayrıca ipotek alınması halinde ekspertiz masrafı olarak da 750 liradan fazla masraf talep edemiyor.

 

Bunun haricindeki tüm masraf ve faiz KOSGEB tarafından karşılanıyor.  Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler ise Kredi Garanti Fonu (KGF) veya Kredi Kefalet Kooperatifleri'nden yararlanabiliyor. Ayrıca vergi ve SGK borcu olan işletmeler, borçları kredi desteğinden mahsup edilmek suretiyle krediyi kullanabiliyor

 

Uygulamaya hangi bankalar katılıyor?

 

Akbank, Alternatifbank, Anadolubank, Asya Katılım Bankası, Denizbank, Finansbank, Fortisbank, Hsbc Bank, T.C. Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., ve Yapı ve Kredi Bankası

 

8 adımda desteklere hemen ulaşın

 

1 Destek alabilmek için, öncelikle işletmenize ait genel bilgileri KOSGEB veritabanına kaydetmek gerekiyor. Bunun için www.kosgeb.gov.tr adresinden E-KOBİ bölümündeki "KOSGEB'e ilk Kayıt" linkini tıklayın.

 

2 Karşınıza gelen formu doldurarak, bundan sonraki bütün aşamalarda kullanacağınız işletmenize ait “E-KOBİ” kullanıcı adı ve şifresini alacaksınız.

Kullanıcı adı ve şifrenizi daha sonraki aşamalarda sorunla karşılaşmamak için unutmamanız önemli.

 

3 Bu işlemlerden sonra hangi destek programından yararlanmak istediğinize karar verin.

 

4 Seçtiğiniz programlardan yararlanabilmek için ilgili KOSGEB birimine proje başvurunuzu yapmanız gerekiyor.

 

5 Yaptığınız proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulacak ve nihai değerlendirme için kurula sunulacak. Buradan çıkan sonuç da size kısa sürede bildirilecek.

 

6  Projeniz kabul edildiğinde sizden taahhütname istenecek. Taahhütnamenin ilgili KOSGEB biriminde kayda alındığı tarih, sizin projenizin başlangıç tarihi olarak kabul edilecek.

7 Bundan sonra ödemelere ve harcamalara esas belgeleri ilgili KOSGEB birimine sunmalısınız.

 

8 KOSGEB birimi, sözkonusu belgeleri inceleyerek işletmenizin banka hesabına destek ödemesini yapmaya başlayacak. Ancak unutmayın bazı hallerde destek ödemesi mal veya hizmetin alındığı tedarikçinin banka hesabına da yapılabiliniyor.

 

KOBİ GÖZÜ İLE KOSGEB

 

Desteği aldı 42 ülkeye ihracata başladı

 

KOBİ’ler için KOSGEB’in önemini en iyi anlatabilecek isimler kuşkusuz ki bu destekleri kullanan işletme sahipleri. 30 bin KOBİ’nin yer aldığı İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde bine yakın işletme bu desteklere bir şekilde ulaştı ve firmalarını rekabet liginde  bir üst sıraya taşıdı.

 

İkitelli OSB Başkanı Nuri Konak, KOSGEB desteklerinin maddi getiriden öte bir vizyon anlamı taşıdığını vurguluyor. KOBİ’leri proje hazırlamaya iten, farklı bakış açıları kazandıran KOSGEB’in yeni destek politikası ile daha geniş bir yelpazede hizmet vermeye başladığını da anlatan Konak, İkitelli olarak KOSGEB desteklerini anlatmak için özel bir birim oluşturduklarının da altınız çiziyor.

 

Bölgede KOSGEB desteği alan birçok işletme var ancak Hür Baskül’ün KOSGEB desteği ile ortaya koyduğu başarı takdire şayan. 2007 yılında Test Analiz ve Kalibrasyon ve Yurt Dışı Fuar desteği alan firma, bu sayede geliştirmeye başladığı ürünlerini şimdi 42 ülkeye ihraç ediyor. Firmada üç yıl önce sadece dört kişi çalışırken şu an çalışan sayısı 30’u geçmiş durumda. Firma sahibi Mustafa Hür,  geçtiğimiz perşembe günü İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen ve KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan tarafından düzenlenen seminere de katıldı. Üç saat süren semineri dikkatle dinleyen Hür, toplantı boyunca bol bol not aldı. Toplantı biter bitmez de yeni projeler üzerinde çalışıp KOSGEB’e sunmak için kolları sıvadı.

 

Hangi il hangi teşvik bölgesinde yer alıyor?

 

“KOSGEB ile yeni dönemde de işbirliği içerisindeyiz”

 

Son dönemde KOSGEB özel bankalar ile de ciddi işbirliği içerisine girdi. 2008 yılında 1000+1000  Kobi Makine Teçhizat Yatırımı Kredi Faiz Desteği ve 2010 yılı başındaki 100 bin KOBİ’ye kredi faiz desteği projeleri bunlar arasında gösterilebilir. Garanti Bankası KOBİ  Pazarlama Koordinatörü Cenk Kaan Gür; KOSGEB’in yeni destek programının da bu kapsamda oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Garanti Bankası olarak KOSGEB Kredi Faiz Destekleri kapsamında 17 binden fazla KOBİ’ye kredi desteği sağladıklarını anlatan Gür, yeni süreç ile ilgili olarak şunları söylüyor:

 

“Bu projeyi takiben özel sektör bankalarının da artan ilgisiyle birlikte 2009 yılında hayata geçen yeni destek programları KOBİ İhracat Finansman Destek, Sıfır Faizli Diyarbakır İli İşletme, GAP Bölgesi KOBİ Makine Teçhizat, Acil Destek ile devam ederken Mayıs 2009’da yapılan kanun değişikliği ile hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler de KOSGEB hedef kitlesine dahil edildi. Kanun değişikliğini takiben 100 bin KOBİ Destek Kredisi  TESKOMB ve 16 bankanın katılımıyla uygulamaya alındı.

 

Sözkonusu uygulamalarda kredi tahsisi katılımcı bankalar tarafından genel bankacılık mevzuatı, teamülleri ve kredi politikaları doğrultusunda yapılırken faiz maliyetini kısmen veya tamamen KOSGEB tarafından karşılanmaktadır.

 

Kredilendirme sürecinde teminat ihtiyacı doğan KOBİ’lere Kredi Garanti Fonu protokole taraf olarak teminat desteği vermektedir.

 

Garanti Bankası olarak KOSGEB Kredi Faiz Destekleri kapsamında 17 binden fazla KOBİ’ye ihracatın finansmanı amaçlı olarak 152 milyon dolar diğer faiz destekleri kapsamında ise 588 milyon TL kredi desteği sağladık. Özellikle 100 bin KOBİ Destek Kredisi’nde yapılan başvurular dikkate alındığında en fazla talep alan özel sektör bankası olduk.

 

Yeni açıklanan destek paketleri dikkate alındığında hibe destekleri ile KOBİ’lerin proje bazlı finanse edileceğini görüyoruz. Bu süreçte Garanti Bankası olarak KOSGEB hibe başvurusu kabul görmüş KOBİ’lere hibe dışında ihtiyaç duyacağı ‘eş finansman’ desteğini diğer bankacılık hizmetlerimizle birlikte vermeyi amaçlıyoruz. Kısacası biz de KOBİ’lerin işin kolaylaştıracak birçok çalışmanın startını verdik diyebiliriz.”

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.