1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Dünya Gümrük Günü Kars’ta Kutlandı
Dünya Gümrük Günü Kars’ta Kutlandı

Dünya Gümrük Günü Kars’ta Kutlandı

Dünya Gümrük Günü nedeniyle düzenlenen programda önemli mesajlar verildi.

A+A-

Kars Gümrük Müdürlüğü tarafından Devlet Su İşleri Toplantı Salonu'nda “Dünya Gümrük Günü” kutlama programı düzenlendi.

Düzenlenen programa; Ak Parti Kars Milletvekilleri, 65. Hükumet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Köse, İdare Mahkemesi Başkanı  Kerim Yonisoğlu, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Vali Yardımcıları M. Furkan Tuna, M. Enes Çıkrık, Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Vekili, Iğdır Ticaret İl Müdürü, Kars'ta bulunan kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri ile gümrük çalışanları katıldı.

AHMET ARSLAN : ÜLKE VE KARS TARİHİN EN BÜYÜK YATIRIMLARI YAPILDI

Programda konuşan 65. Hükumet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ; “Marmaray ve Bakü – Tiflis - Kars Demiryolu bağlantılarıyla Avrupa ve Asya arasındaki demiryolu hattının kesintisiz olarak ulaşıma açıldığını, daha önce denizyolu ile 45-60 gün arasında, Rusya üzerinden sağlanan Kuzey Koridorundan 30 gün süren ve kış şartlarında ise ulaşımın aksadığı yük taşımalarının ülkemiz üzerinden geçen BTK hattıyla 12 güne düştüğünü, sayın Cumhurbaşkanımızın ''batıda ne varsa doğuda da o olacak, kuzeyde ne varsa güneyde de o olacak'' sözünü hatırlatarak bu çerçevede ülkemize ve Kars’a önemli alt yapı yatırımları yapılarak gelecekteki ticari faaliyetlere hazırlık yapıldığı, bu çerçevede 28.000 km bölünmüş yol yapıldığı, Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesiyle bir milyar altı yüz milyon nüfusun bulunduğu 67 ülkeye ulaşılabildiğini, böylece gayrisafi hasılası kırk trilyon dolar ve ticaret hacmi sekiz trilyon dolar olan gelirden daha fazla pay almak için hem ülke olarak hem de Kars ve bölge illeri olarak daha fazla çalışmamız gerektiğini ifade ederek; Türkiye’nin verdiği destekle Karabağ’ın işgalden kurtulmasından duyduğu memnuniyeti vurguladıktan sonra Ermenistan sınırlarında bulunan Akyaka ve Alican Gümrük Kapılarının açılması ile Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan’ın daha iyi ekonomik ilişkiler kuracağını, Kars-Iğdır-Nahcivan demiryolu projesinin hayata geçmesiyle bölgede ticaretin canlanacağı ve bölge ülkelerinin refahının daha da artacağını belirterek bunun için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile sık sık görüşerek konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Diğer taraftan Kars’a kazandırdıkları Lojistik Merkezi’nin ikinci etabını oluşturan depolar, silolar ve antrepolar yapılarak yatırımın tamamlanması ile bölgede istihdam ve yatırımların artacağı, sanayinin gelişeceği böylece bölgede ticaretin de artacağını ifade etti.

PROF. DR. YUNUS KILIÇ : AKYAKA VE ALİCAN GÜMRÜK KAPILARININ AÇILMASI BÖLGE EKONOMİSİNİ CANLANDIRACAK

AK Parti Kars Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı  Prof. Dr. Yunus Kılıç ise Dünyadaki eşya çeşitliliğinin ve ticaret hacminin çokluğundan bahsederek gümrüklerin bu ticaretteki önemini vurguladı. Bu bağlamda uluslararası ticaret hacminin bir milyar ton olduğunu, bunun da dünyada üretilen mısır tanesinin hacmine eşit olduğu düşünüldüğünde eşya çeşitliliğinde gümrüklerin yükünün daha da ağırlaştığından sebeple daha fazla işbirliği içerisinde çalışmanın önemini belirtti.

Ayrıca Azerbaycan Ermenistan arasındaki sorunların kalıcı olarak çözümü için gayretin devam ettiğini ve olumlu sonuçlanarak Akyaka ve Alican Gümrük Kapılarının açılmasının, en başta Kars olmak üzere bölge illerine hatta bölge ülkelerine büyük katkılar sağlayacağı bilinciyle çalıştıklarını ifade ederek Kars Lojistik Merkezi’nin üst yapılarının tamamlanması ve Kars'ta istihdama katkı vermesi için süreci titizlikle takip ettiklerini belirtti.

MUZAFFER ÖZKAN : KARS İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kars Gümrük Müdürü Muzaffer Özkan ise düzenlenen programda Dünya Gümrük Günü dolayısıyla şu bilgileri verdi :

Kurucuları arasında Türkiye’nin de bulunduğu, dünya ticaretinin % 98' inden fazlasını yöneten Dünya Gümrük Örgütü, ilk toplantısını gerçekleştirdiği 26 Ocak 1953 tarihinden yola çıkarak bu günü Dünya Gümrük Günü ilan etmiştir.

Dünya Gümrük Örgütüne üye ülkelerce, uluslararası düzeyde 26 Ocak Dünya Gümrük Günü, her yıl farklı bir tema belirlenerek kutlanmaktadır. 2023 Yılı için belirlenen tema ise geleceğin gümrük çalışanlarını destekleme, bilgi paylaşımını teşvik etme ve küresel gümrük topluluğuna aidiyet duygusunu artırma çabalarına atıfla “Gelecek Nesli Yetiştirmek” olarak belirlenmiştir.

Gümrüklerin, ulus inşasına katkıda bulunma, ülkeler arasındaki ekonomik bağları kolaylaştırma ve vatandaşları yasadışı ticaretten koruma konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğu ve böylece çalışanlar arasında kuvvetli bir gurur duygusu yarattığı noktasından hareketle gümrük idarelerinin, daha iyi bir işyeri ortamı yaratarak, çalışanlarını destekleyerek ve bilgi paylaşım kültürü oluşturarak, iş dünyası ile diğer devlet kurumları ve uluslararası ortaklar arasındaki güveni güçlendirebileceği, böylece aidiyet duygusunu artırarak insanları daha fazla motive edebileceği öngörülmektedir.

Gümrük İdareleri, gerek yolcu ve gerekse ticaret erbabına güvenli iş ortamını oluşturmak için haftanın her günü 24 saat esasına göre özverili bir şekilde çalışmakta olup insan odaklı yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ülkemizi; gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmek için azami gayret ve çabayı göstermektedir.

Gümrük idarelerinin; vergi toplama ve kaçakçılıkla mücadele gibi bilinen klasik işlevlerinin dışında ülke güvenliği, insan sağlığı, ürün güvenliği, tüketicinin korunması, bitki, hayvan ve çevrenin korunmasıyla ilgili görevleri de bulunmakta olup rekabetçilik ve ekonomik büyümeye dair vermiş olduğu katkılar da giderek önem kazanmaktadır.

Kars Gümrük Müdürlüğü; henüz faaliyete geçmemiş olan ve Türk Cumhuriyetlerine çıkış kapısı konumunda bulunan Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünce yapılması gereken giriş/çıkış işlemlerinin yanı sıra bölgeden yapılan ihracat, ithalat ve yolcu işlemlerini de ikmal etmektedir. Bu meyanda Avrupa ile Asya kıtalarının geçiş güzergahında stratejik öneme sahip olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunda taşınan eşyaların gümrük işlemleri Müdürlüğümüz tarafından ikmal edilmektedir.

TCDD tarafından birinci etap inşaatı tamamlanmış olan ve Müdürlüğümüzün faaliyet alanı içerisinde bulunan Kars Lojistik Merkezinin, 24 Haziran 2021 tarihinde faaliyete geçmesi üzerine gümrük işlemleri bu merkezde yapılmaya başlanmış olup buradaki alt yapı ve donanım eksikliğinin tamamlanması halinde Kars ili ve çevresindeki ticaretin artacağı, böylece yeni istihdam alanlarının oluşacağı değerlendirilmektedir.

Karabağ’ın özgürleşerek tekrar Azerbaycan’ın denetimine geçmesi üzerine Ordubad’dan Zengilan’a uzanan Zengezur koridorunun karayolu ve demiryolu ulaşımına açılabilmesi için araya tampon bölge olarak yerleştirilen ve Ermenistan sınırlarına dahil edilen toprakların, tekrar ulaşıma açılarak Nahcivan Özerk Bölgesisin Azerbaycan ana karasına bağlanması büyük önem arz etmektedir.

Bu bağlantının yapılması halinde hem Türk Dünyasının hem de bölge ülkelerinin sosyal ve ekonomik gelişmesi ivme kazanacaktır. Zira söz konusu koridorun açılmasıyla Türk Cumhuriyetlerine olan mesafemiz 150 ila 470 km kadar kısalacak, böylece kaynaklardan ve zamandan ciddi bir tasarruf sağlanacaktır.

Ayrıca eski İpek Yolu ile Baharat yolunun geçiş güzergahında bulunan ülkemizin, Asya ülkeleriyle olan ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda artacağı dikkate alınıp Nahcivan’a yapılacak yeni demiryolu ray sisteminin, bizdeki ray sistemine uygun olarak inşa edilerek Kars - Iğdır - Nahcivan hattının açılması halinde; Türk Dünyası için önemli kazanımlar elde edilmiş olacaktır. Zira bu hat, mevcut BTK hattına rakip olmayacağı gibi Bakü’nün kuzeyinden Rusya’ya, güneyinden de Afganistan ve Pakistan hattına bağlanmak suretiyle Türkiye’nin dünyadaki önemli lojistik üslerinden biri haline gelmesine vesile olacaktır.

Önümüzdeki yıllarda; insanların seyahatlerini vizeyle, eşyanın serbest dolaşımını da vergiler ve tarife dışı önlemlerle kısıtlayan uygulamaları ortadan kaldırıp bölge ülkeleriyle gümrük birliğini kurarak pasaporta dahi ihtiyaç duymadan sadece kimlik kartıyla Çin Seddine kadar gidip ata yurdunda bulunan ucuz hammadde ve ara malını getirip buralarda kurulacak serbest bölgelerde işleyip katma değeri yüksek ürünler imal ederek dünyaya pazarlamamız mümkün hale gelecektir.

Bu süreçten, beklenen faydanın sağlanabilmesi için Kars Lojistik merkezinin; nitelikli insan gücüyle modern hizmetler verecek şekilde eksikliklerinin bir an evvel giderilerek sadece demiryoluyla değil karayoluyla yapılacak ihracat, ithalat, transit ve depolama işlemleri için de hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

Dünya Gümrük Günü etkinlikleri vesilesiyle gümrük işlemlerini; çetin kış şartlarında dahi hızlı, güvenli ve özverili bir şekilde yürüten personelimizle bu işlemlere katkı ve destek sağlayan başta Bakanımız Mehmet Muş'a, Kars Milletvekillerimiz Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç'a, Valimiz Türker Öksüz'e, vali yardımcılarımıza, Bölge Müdürümüz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının değerli yöneticileri ile işbirliği içerisinde çalıştığımız paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum.

Dünya Gümrük Gününün, bu alanda yapılan çalışmalar konusunda farkındalık yaratmasını diliyor, tüm gümrük camiasının Dünya Gümrük Gününü kutluyorum!

a1-127.jpga2-116.jpga3-101.jpga4-061.jpga5-030.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.